Gallery

Celebrasyon ng Araw ng KagitinganPanunumpa ng mga opisyales ng Kasanga ng Nagkakaisang Samahan sa Purok 7